Previous slide
Next slide

Onze oplossingen zijn Modulaire Flexibele Aanpasbare

Transport & Logistiek

ransport Management System TMS, Tracking van assets & leveringen, optimalisering van de routes, Geolokalisatie
Dispatching van leveringen, Realtime tracking, Digitalisering van de leveringsdocumenten, Integratie van de temperatuursgegevens in de tracking, PoD / foto’s / handtekeningen, Handmatig of automatisch melden van onregelmatigheden, Scannen van pakketten - SSCC
Meer Infos

Bouw

Bouwwerven Tracking van bouwmachines & werktuigen, Tracking van lone workers, Teammanagement
Bouwwerven Tracking van bouwmachines & werktuigen, Tracking van lone workers, Teammanagement

Milieu

Beheer van afvalinzameling & Beheer van containerparken Optimalisatie, Routing, Begeleiding, Routebeheer, Fleetmanagement
Met dit systeem kunt u de (stedelijke of landelijke) inzamelroutes modelleren teneinde het afval van straat tot straat op te halen en het beheer en de tracking in realtime te verzekeren door een mobiele applicatie die de routes van operationele inzamelingen automatisch valideert (planning, optimalisatie, dispatching, enz.).
Meer infos

XEOLIS is een samenwerkingsplatform, en staat aan de kern van onze oplossingen voor het beheer van industriële, logistieke en traceerbaarheidsprocessen.

Digitale oplossingen : Ons aanbod berust op een panel van adaptieve en configureerbare oplossingen die voor veel sectoren kunnen worden aangewend.

Gericht op samenwerking : XEOLIS maakt zowel de verzameling van gegevens via verscheidene technologieën mogelijk (mobiele apps, PDA, RFID, QR-codes…) als een gecentraliseerd beheer via een SaaS-platform voor het delen van informatie.

Om uw processen te optimaliseren: Onze oplossingen baseren zich op een geheel van softwarestacks speciaal ontwikkeld voor de traceerbaarheid van producten, tracking van handelingen op het terrein, het beheer van logistieke handelingen en handelingen voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen (specifieke workflows, leveringen, routes, interventies, enz.).

 

Asset Management

Track & Trace, Reusable Transport Item

Delivery Management

TMS, Digitalisering van de leveringsdocumenten.

Field Service Management

FSM, Realtime tracking van interventies, LWP-module en alerting

Process Management

Digitalize your Supply Chain & Industrial Processes

IoT Management

IoT Services, Datamining & automation

Ons DNA

Toekomstbestendige digitale oplossingen gebaseerd op globale standaarden.

Ze vertrouwen ons :